Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met deheer Nils Stephan (nils@sensemaking.amsterdam; 06-22529409)

Let op!
Voor cliënten van de Autisme Specialist: Zie het klachten- en privacyreglement op hun website.
Deze website bevat informatie voor mijn eigen (toekomstige) cliënten!