Klachtenprocedure

Ik ben lid van de NIP en aangesloten bij de NIP Klachtenregeling voor individuele zorgaanbieders onder de Wkkgz!
Er zijn twee manieren waarop cliënten klachten kunnen indienen:
- Via de mail: door een mail te sturen naar nip@klachtencompany.nl
- Via een klachtenformulier
Zie ook het Klachten- en geschillenreglement NIP

Let op!
Voor cliënten van de Autisme Specialist: Zie het klachten- en privacyreglement op hun website.
Deze website bevat informatie voor mijn eigen (toekomstige) cliënten!